RV
Zawór regulacji strumienia objętości

Zawory regulacji strumienia objętości typu RV są skonstruowane do zastosowań jako zawory regulacyjne dla mediów ciekłych
i gazowych w zamkniętych i wypełnionych układach. Wielkość średnic zaworów regulacyjnych zaczyna się od DN 50 i sięga do
DN 300.
Tuleja regulacyjna znajdująca się w obudowie zaworu, jest napędzana mimośrodem. Można ją zatrzymywać w dowolnej pozycji
a następnie przesuwać dalej lub wstecz. Czas nastawiania wynosi w zależności od wersji około 90 do 180 sekund.
Obudowa zaworu jest ze stali a tuleja cylindrowa i regulacyjna z mosiądzu. Do agresywnych mediów można dostarczyć obydwie
tuleje w wersji ze stali szlachetnej.
Napęd elektryczny i układ elektroniczny regulatora są zasilane z iskrobezpiecznego źródła napięcia 12 V.
Otwieranie regulatora może następować przy maks. Δp = 20 bar lub z dodatkowym napędem przy maks. Δp 40 bar.
Pozycja zaworu jest podawana analogowo poprzez sygnał 0/4 do 20 mA lub sygnał napięciowy do maks. 5 V. Dodatkowo do
dyspozycji jest sygnał cyfrowy o zakresie od 5 do 15 Hz.
Dodatkowo obydwie pozycje krańcowe „OTWARTE“ i „ZAMKNIĘTE“ są do dyspozycji jako bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe
w skrzynce przyłączowej.
Do sterowania zaworu regulacyjnego i potwierdzania zakłóceń należy stosować bezpotencjałowe styki lub bezpotencjałowe
wyjścia transoptora.
W razie zaniku napięcia za pomocą dostarczonego kółka sterowniczego można przymknąć lub otworzyć zawór regulacyjny.
Aby uniknąć szkód transportowych, kółko jest dostarczane luzem.