Kontrola siły rozciągającej ze zintegrowanym urządzeniem do pomiaru ciśnienia typu SMALL-Ex®

Urządzenie pomiarowe służy do kontrolowania siły rozciągającej, na przykład w taśmociągach i łańcuchach energetycznych.
Po połączeniu dwóch urządzeń system ten może być również wykorzystywany np. w przenośnikach pasowo-taśmowych do
kontroli biegu.
Kontrola odbywa się za pomocą urządzenia pomiarowego ciśnienia serii SMALL-Ex®, które jest zintegrowany z konstrukcją.
Mogą być mierzone siły rozciągające do maks. 20 t (kN).
Do przesyłania wartości pomiarowych mogą być wykorzystywane różne sygnały wyjściowe. Jako wartości analogowe mogą być
przesyłane sygnały od 5 do 15 Hz, 0 do 20 mA lub 4 do 20 mA lub napięcia do maks. 10 V. Ponadto miernik ten jest oferowany
jako wariant CAN-BUS.