SMALL-Ex® TS
Wyłączniki termiczne

Urządzenia do kontroli temperatury typu SMALL-Ex® skonstruowane zostały do zastosowań w bardzo surowych i trudnych
warunkach otoczenia, i ze względu na niezwykle solidną konstrukcję w postaci korpusu wykonanego ze stali szlachetnej, są one
odporne na bardzo wysokie obciążenia mechaniczne. Zostały one stworzone do zastosowań np. przy urządzeniach taśmociągowych
do kontroli temperatury ułożyskowania lub oleju (cieczy chłodzących).
Podłączenie mechaniczne może zostać zrealizowane za pomocą gwintów o różnych wielkościach lub kołnierza. W zakresie
podłączenia elektrycznego posiadamy szerokiI wachlarz różnych przyłączy wtykowych oraz możliwość dowolnego wyboru długości
przewodu. W przypadku kiedy Państwo chcą zastosować specjalną wtyczkę jako standardową, chętnie sprawdzimy możliwość takiego zastosowania.
Urządzenie dysponuje opcjonalnie podświetlanym wyświetlaczem pozwalającym na bezproblemowy lokalny odczyt temperatury.

W normalnej pracy urządzenie wysyła stały sygnał np. 5 mA (lub 7 Hz). Jeśli wykryty zostanie wzrost temperatury, który jest niebezpieczny dla systemu, urządzenie wysyła np. 19 mA (lub 14 Hz). Niebezpieczeństwo jest wykrywane w przyrządzie pomiarowym, a nie w regulatorze dolnym. Ponadto temperatura ostrzegawcza (np. 40 ° C) z np. 12 mA (lub 10 Hz) i maksymalną temperaturę (np. 60 ° C) z np. 17 mA (lub 13 Hz). Wartości te są zmienne i można je wcześniej ustawić. W celu zapewnienia niezawodności przełączania urządzenia, przeprowadzana jest własność, która jest przeprowadzana niezależnie, poprzez ponowne uruchomienie urządzenia, przez co, w ustawionym przedziale czasu, sygnał przełączania np. Odpowiednio 9 mA (lub 9 Hz) i 15 mA (lub 12 Hz). Jest tak w przypadku każdego ponownego uruchomienia i może być wyzwalane ręcznie lub zewnętrznie. Dodatkowo możliwy jest dalszy wariant monitorowania i transmisji. Podczas normalnej pracy urządzenie wysyła sygnał “1”. Jeśli wzrost temperatury jest niebezpieczny dla systemu, urządzenie wysyła sygnał “0”. Za pomocą przełącznika magnetycznego można przeprowadzić autotest ręczny z zewnątrz lub sprawdzić, czy wartość graniczna przekroczyła wartość graniczną.