SMALL-Ex®
Pomiar temperatury

Mierniki serii SMALL-Ex® są to urządzenia iskrobezpieczne do pomiaru temperatury lub, w wersji specjalnej, jako wyłączniki
termiczne. Zostały one skonstruowane do zastosowań w systemach dla mediów ciekłych i gazowych jak i na powierzchniach.
Pomiar temperatury odbywa się za pomocą czujnika rezystancyjnego Pt1000, który zabudowany jest w korpusie.
Okrągły typ budowy może być opcjonalnie wyposażony w podświetlany wyświetlacz.
Uniwersalność stosowania tych urządzeń można powiększyć za pomocą zewnętrznych czujników. Czujniki są umieszczone w takim przypadku w oddzielnych obudowach i są połączone z jednostką główną, która opcjonalnie może być wyposażona w wyświetlacz, za pomocą przewodu. Ponadto oferujemy je w wersji w specjalnym
kształcie obudowy do zastosowań jako wyłącznik temperaturowy np. w urządzeniach taśmociągowych.
Podłączenie mechaniczne zrealizowane może zostać za pomocą gwintów o różnych wymiarach lub przy pomocy połączenia kołnierzowego.
Podczas pracy w systemach o ciśnieniu powyżej 100 bar niezbędne jest zastosowanie dodatkowej osłony zanurzeniowej.