SVM-Ex

Iskrobezpieczne wskaźniki przepływu typu  SVM-Ex mogą pracować w dowolnej pozycji i służą do kontrolowania wody lub emulsji w systemach zamkniętych i otwartych.
Objętość jest przedstawiana analogowo.
Iskrobezpieczne przepływomierze wskazujące typu SVM-Ex są wyposażone w zintegrowane styki graniczne. Na masywnej obudowie miedzianej jest na stałe przykręcony zderzak sterujący ze skalą do odczytywania ilości. Dostarczonym kluczem można z zewnątrz bezstopniowo nastawiać punkt włączania lub wyłączania w całym zakresie pomiarowym.
Ponadto wskaźnik przepływu typu SVM-Ex  może być wyposażony w różne rodzaje przyłączy elektrycznych i rożne rodzaje 
przełączania np. z rezystorami monitorowania linii.