SMALL-Ex®
Mierniki strumienia objętości

Mierniki serii SMALL-Ex® są urządzenia iskrobezpieczne do pomiaru strumienia objętości.
Urządzenie pomiarowe może zostać wyposażone w zintegrowany pomiar ciśnienia i/lub temperatury.
Te urządzenia pomiarowe są skonstruowane do zastosowań w napełnionych systemach z wodą lub emulsją. Zależne od
konstrukcji lub zastosowania, mogą być przeznaczone do pracy w systemach z ciśnieniem do 400 bar. Do pomiaru strumienia
objętości oleju oferujemy mierniki serii SMALL-Ex® ViscoFlow.
Urządzenia do pomiaru strumienia objętości mogą być opcjonalnie wyposażone w podświetlany wyświetlacz.
Wersje z integrowanym pomiarem ciśnienia i/lub temperatury posiadają do 3 wyświetlaczy.
Do innych zastosowań piosiadamy dodatkową wersja urządzenia z zewnętrznymi czujnikami. Zewnętrzne czujniki są wtedy
umieszczone w odrębnej obudowie i za pomocą przewodu połączone z jednostką główną ewaluacyjną która opcjonalnie
może być wyposażona w wyświetlacz.
W urządzeniu do pomiaru strumienia objętości SMALL-Ex® mierzone płynne medium przepływa przez zdefi niowany otwór
w korpusie i wprawia w ruch umieszczoną w nim turbinę. Turbina posiada pięć zintegrowanych w niej magnesów. Emitowane
przez nie pola magnetyczne są identyfi kowane przez indukcyjny czujnik bezdotykowy, z którego sygnał transmitowany jest
do układy elektronicznego, w którym następuje jego przetwarzanie.
W tych urządzeniach do pomiaru strumienia objętości,kierunek strumienia jest nie istotny.
Montaż mechaniczny odbywać się może poprzez gwint o różnych wymiarach, za pomocą systemu „Steck-O” (system szybkomontażowy), kołnierza, system Victaulic lub SAE-kołnierz. Ze względu na średnice znamionowe w zakresie od DN20 do DN32,
istnieje możliwość łączenia większej ilości urządzeń pomiarowych tego rozmiaru konstrukcyjnego w zespół.