Magin-Ex®
Pomiar przepływu

Urządzenie pomiarowe serii MAGIN-Ex® zostało zaprojektowane do pomiaru przepływu, które można zintegrować z dodatkowymi pomiarami ciśnienia i/lub temperatury. Dla zwiększenia zapobiegania awarii, zastosowano istotne obwody służące bezpieczeństwu. Przy projektowaniu urządzenia zastosowano najnowsze technologie, zarówno w obszarze elektroniki jak i w mechanicznej konstrukcji w celu oferowania nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie urządzenia pomiarowego z przeznaczeniem dla górnictwa podziemnego. Za pomocą zastosowanej elektroniki procesorowej można uzyskać wysoką dokładność pomiaru i krótki czas reakcji oraz dużą różnorodność konfiguracji za pomocą mechanicznej konstrukcji. To pozwala skompilować indywidualne urządzenie pomiarowe dla Państwa aplikacji i wymagań.

Przy pomiarze metodą magnetyczno-indukcyjną nie stosuje się części mechanicznych co pozwala uzyskać wysoki poziom niezawodności i wyeliminować awarie, na przykład na skutek zabrudzenia elementów służących do uzyskania danych pomiarowych.  Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya, medium poruszające się w polu magnetycznym dostaje napięcie, wywołane za pomocą dwóch zwoi. Wywołane napięcie zachowuje się logarytmicznie do prędkości przepływu medium i za pomocą dwóch bocznie umieszczonych elektrod pomiarowych przekazuje dane do elektroniki urządzenia. Poprzez otrzymane wartości nominalne obliczany zostaje rzeczywisty przepływ. Przy tego typu urządzeń pomiarowych, kierunek przepływu medium jest nieistotny.
Warunkiem stosowania tej metody pomiaru jest przewodzące medium jak np. woda lub cieć z udziałem wody.