DA/DAK

Iskrobezpieczne wskaźniki przepływu typu DA i typu DAK mogą pracować w dowolnej pozycji i służą do kontrolowania wodylub
emulsji w systemach zamkniętych i otwartych. Objętość jest przedstawiana analogowo.
Przepływomierze wskazujące typu DA służą tylko do optycznego wskazywania ilości. Iskrobezpieczne przepływomierze wskazujące
typu DAK są wyposażone w zintegrowane styki graniczne. Na masywnej obudowie miedzianej jest na stałe przykręcony
zderzak sterujący ze skalą do odczytywania ilości. Dostarczonym kluczem można z zewnątrz bezstopniowo nastawiać punkt
włączania lub wyłączania w całym zakresie pomiarowym.
Ponadto wskaźnik przepływu typu DAK może być wyposażony w różne rodzaje przyłączy elektrycznych i rożne rodzaje
przełączania np. z rezystorami monitorowania linii.