SMALL-Ex®
Pomiar poziomu w pojemnikach bez stałego wyrównywania ciśnienia do 1 Bar

Te specjalne wykonanie, znoszące obciążenie ciśnieniem, przeznaczona jest do zastosowania w pojemnikach. Dwa sensory
ciśnienia kontrolują samodzielnie poziom napełnienia oraz ciśnienie wewnątrz pojemnika. W taki sposób zapewnia się możliwość
dokładnego pomiaru poziomu niezależnie od odpowietrzania zbiornika lub obciążenia ciśnieniem.Zasada pomiaru polega na tym, że poziom napełnienia w pojemniku jest mierzony poprzez zainstalowany w rurze sondującej sensor ciśnienia.
W przypadku pojemników, w których występują wahania ciśnienia, spowodowane np. przez niedostateczne
odpowietrzanie, cofanie się cieczy lub inne czynniki; może też dojść do nadciśnienia, które fałszuje wartość pomiaru. Aby
zrównoważyć te oddziałujące na ciecz z zewnątrz wahania ciśnienia, urządzenie wyposażone jest w drugi sensor ciśnienia,
który mierzy te wahania i wewnętrznie je rozlicza. Wewnętrzna komunikacja za pomocą szyny danych wylicza zatem stale na
nowo, w zależności od ciśnienia otoczenia. Dodatkową opcją jest przekazywanie uzyskanego pomiaru ciśnienia wewnątrz pojemnika/
baku jako sygnał wyjściowy.
Taka metoda pomiarowa pozwala na wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów poziomu w trudnych warunkach, omijając
wrażliwą mechanikę.