SMALL-Ex®
Mierniki poziomu

Urządzenia do pomiaru poziomu służą do kontroli wysokości i stanu napełnienia ciekłych mediów w zbiornikach bezciśnieniowych
lub bakach. Urządzenia pomiarowe mogą zostać dodatkowo wyposażone w zintegrowany układ pomiaru temperatury.
Są zaprojektowane do zastosowania w napełnionych układach z ciekłymi mediami. Dokładność pomiary zależna jest od temperatury i lepkości medium. Te parametry zostają odpowiednio kompensowane.
Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia zintegrowany jest w sondzie rurowej na jej końcu, względnie, w wersji bez sondy rurowej,
w elemencie wkręcanym na gwint. Dzięki takiej konstrukcji dokonywać można kontroli i pomiaru zbiornika lub baku każdego
rozmiaru.
Pomiar poziomu może być realizowany zarówno za pomocą sondy rurowej, która od góry wkładana jest do zbiornika, względnie
w formie wkręcanego urządzenia pomiarowego bez sondy rurowej, służącego do wykonywania pomiaru na dnie zbiornika.
Zależne od zastosowania istnieją wykonania urządzenia z prostą sondą rurową oraz z wygiętą sondą w opcji 75° lub 90°.
Podłączenie mechaniczne może zostać zrealizowane za pomocą gwintów o różnych wielkościach lub kołnierza.
Urządzenie to może być opcjonalnie wyposażone z samowyświetlaczem. Uniwersalność stosowania tych
urządzeń można zwiększyć poprzez montaż zewnętrznych czujników. Czujniki są umieszczone w takim przypadku w oddzielnych
obudowach i są połączone z jednostką główną, która opcjonalnie może być wyposażona w wyświetlacz, za pomocą przewodu.
W przypadku kołnierzowego montażu miernika poziomu wyświetlacz może być przechylony do przodu o 90°. W przypadku kiedy
miernik poziomu posiada zintegrowany układ pomiaru temperatury, obie wartości pomiarowe są wyświetlane na przemian
co pewien czas, a ich przesyłanie do systemu sterowania odbywa się w trybie ciągłym.